Status Quo - Tourplakat / tour poster 1986

-> zurück / back

Tour poster - In the army tour 1986